Organisation

En erhvervsdrivende fond med faste samarbejdspartnere og eksterne kunder
Konserveringscenter Vejle er organiseret som en erhvervsdrivende fond og var siden oprettelsen i 1975 og til amternes nedlæggelse en institution under Vejle Amt.
Yderligere blev Konserveringscenter Vest i Ølgod og Konserveringscenter Vejle pr. 1/1/2018 fusioneret hvoraf vi nu er en samlet institution der varetager 30 museer og arkivers genstande. Både i forbindelse med aktiv konservering, præventiv konservering og opbevaring.
Vores drift er finansieret gennem vores faste brugeres brug af vores forskellige ydelser foruden magasinopbevaring. Derudover arbejder vi også for eksterne kunder som kirker, herregårde, kommuner, forsikringer, private m.fl.

Konserveringscenter Vejles bestyrelse
Formand: Claus Kjeld Jensen: Direktør Vardemuseerne.
Næstformand: Finn Dyhre Hansen: Partner Codex advokater.

Medlemmer
Anne Mette Bang Rasmussen, 1. viceborgmester Herning Kommune
Birgitte Kragh, Kolding Byråd, Formand for Sundhed og Fritid Kolding Kommune
Bjarke Jørgensen, Forskningschef NEWTEC Engineering A/S
Dagmar Warming, Kirkeværge og næstformand Ribe Domkirke.
Flemming Hedegaard Larsen, Museumschef Vejlemuseerne
Karsten Merrald Sørensen, Museumsleder Museeum Fredericia
Teresa Nielsen, Museumsdirektør Vejen Kunstmuseum
Merete Bøge Pedersen, Museumsdirektør Museum Horsens
Mette Lund Andersen, Museumsleder Lemvig Museum

Medarbejder repræsentant
Signe Nygaard, Kulturhistorisk konservator

Suppleanter
Johan Møhlenfeldt Jensen, Museumschef Museum Vestfyn

Sekretær
Lise Ræder Knudsen, Konserveringscenter Vejle