Vandskade

I forbindelse med vandskader kan det være nødvendigt at handle hurtigt for at inddæmme skaderne. Afhængigt af hvilke genstande der er tale om kan der også være forskellige forholdsregler og særlig håndtering man skal være opmærksom på.

Uanset behovet kan vi hjælpe i processen, både med rådgivning og vejledning men også med det praktiske arbejde.

Kontakt Michael Højlund Rasmussen på Tlf: 28 51 05 10 eller på mail mhr@konsvejle.dk for nærmere information.