Lyssætning

I forbindelse med opsætning af udstillinger, spiller lyssætningen en vigtig rolle for oplevelsen af genstandende. Men lyset spiller også en rolle i bevaringsøjemed. For mange lux kan have en nedbrydende effekt, og der foreligger derfor visse anbefalinger det er nyttigt at følge. Desuden kan der ved indlån foreligge deciderede krav til belysningen.
Hos Konserveringscenter Vejle har vi stor erfaring med indmåling og tilretning af lys. Vi tilbyder hjælp og rådgivning i forbindelse med udstillingsplanlægning, valg af lamper og opsætning, så det passer med monteringen af genstandende.

Det kan være relevant at gøre sig overvejelser om det overordnede lysdesign og lave mørkere og lysere områder. Eksempelvis er papirværker mere sårbare overfor graden af lux og må max belyses med 50 lux, hvorimod standarden ved oliemalerier er på 200 lux. Hvor end man er i processen, kan vi vejlede i forbindelse med at få en begrænset lysmængde til at fungere godt, indenfor de rammer man har.

Kontakt Souschef og Koordinator Lars Ruste Jensen hvis du er interesseret i at høre nærmere, på lrj@konsvejle.dk