Manual for håndtering og opbevaring af plast

Manualen er en del af projektet ”Præventiv bevaringsstrategi for plastmaterialer” støttet gennem Slots- og Kulturstyrelsens Pulje til Samlingsvaretagelse. Støtten blev tildelt Mark | Billund Kommunes Museer i 2021. Projektet er et samarbejde mellem Mark | Billund Kommunes Museer, Konserveringscenter Vejle og VejleMuseerne. Manualen blev færdig i 2023.

Download manualen her.