Arkæologi

Arkæologisk materiale kan være rigtig mange ting, men fælles for dem er, at de enten er fundet i jorden eller i vand. I begge tilfælde kan en konservator være behjælpelig i processen både før og efter optagning af genstandene og på Konserveringscenter Vejle kan man søge råd og hjælp, skulle der opstå spørgsmål i felten både i forbindelse med optagning af fund i præparat, den efterfølgende opbevaring af fundmaterialet, samt det videre forløb i bevaring og registrering. I håndbogen Skurvognstips kan man finde svar på de mest almindelige spørgsmål indenfor håndtering og opbevaring af det arkæologiske materiale, men man er altid meget velkommen til at ringe til en af vores kulturhistoriske konservatorer med spørgsmål om hjælp til optagning og vurdering af et fund. Du kan finde os her: medarbejdere

Metoder, dokumentation og analyser
Genstande og fund er individuelle og ofte er det nødvendigt at tænke analyser og dokumentation ind i arbejdet med genstandene, inden vi når til den egentlige konservering. Vi har stor erfaring indenfor både store og små opgaver, hvor det samlede fund er i fokus og hvor vi kan spille på forskellige konserveringsmetoder og hvor mulighederne indenfor analyser og dokumentation er noget vi tager hensyn til, inden arbejdet på genstandene begynder. Det er derfor også vigtigt for os, at vi har en god dialog med arkæologer og museer, så forventningerne til vores arbejde og til potentialet i fundet bliver afstemt og ressourcerne bliver brugt på de rigtige ting og der kommer svar på de spørgsmål, som er de vigtigste at stille.

Non-destruktive undersøgelsesmetoder som digital røntgen og CT-skanninger er grundstenen for vores vurdering af langt det meste arkæologiske materiale og det hjælper os med at estimere tilstand og omfang af behandling i forbindelse med tilbudsgivningen. Ud fra erfaring og visuel vurdering, kan vi tit sige noget om potentielle organiske lag og det er typisk her der forventningsafstemmes med arkæologen, da det er dem der har den brede viden om det samlede fundmateriale fra udgravningen, fokus og økonomi.

Er der tale om specielle fund som rummer mange oplysninger, det hedder sig organiske lag, metallurgiske anormaliteter, unikke fundomstændigheder, vil vi gå dybere ind i potentialet og de muligheder der ligger i materialet og i samarbejde med den pågældende arkæolog/museum, finder vi frem til et passende dokumentationsniveau og hvilket analyser der kan laves og hentes hjem. Vi har mulighed for at dokumentere med både Photoshop og Q-GIS alt efter hvilket system der passer det pågældende sted bedst, og vi har mulighed for div. fotodokumentation. Her i huset har vi desuden selv mulighed for at udfører analyser med FTIR, XRF, arkæologisk tekstil og IR og vi har samarbejder med diverse uddannelsesinstitutioner og analysecentre.

Tilpassede konserveringsmetoder
Fordi vores kompetencer og genstande spreder sig ud over et stort område, har vi også mange forskellige måder at stabilisere og konservere på. Enkelte af konserveringsmetoderne kan til en vis grad være destruktive for enkelte aspekter af den videre forskning af fundet, og derfor er vi også meget opmærksomme på, hvad forventningen til genstandsmaterialet efter konserveringen er. Vi mener dog, at det langt hen ad vejen er vigtigere at have et brugbart, stabilt genstandsmateriale om 500 år, i stedet for at have en ustabil og skrøbelig genstand, som muligvis ikke vil være der om 50 år. Men er der tale om genstande med specielle forhold, kan vi som regel finde en mellemløsning, hvor vi vil kunne forbedre chancerne for materialets overlevelse, under optimale opbevaringsforhold. 

Kontakt Koordinator Lars Rust Jensen hvis du er interesseret i at høre nærmere, på lrj@konsvejle.dk