Museer

Information til brugermuseer
Ved indflytning på Fælles museumsmagasiner foreligger der forskellige regler og arbejdsgange. Vi har udarbejdet en Magasinhåndbog med udførlige beskrivelser. Download den her.

Hvert museum bidrager med 1 person, der følger med hvert læs genstande, når de ankommer til magasinet.

Der bookes dato for indflytning af et læs genstande ved at maile til forvalter@konsvejle.dk.

Genstandene efterses for skader og skadedyr og rengøres for overfladesnavs, skidt og mug/skimmel forud for levering. Desuden tages der stilling til evt. indhold af væsker eller pesticider. Ikke rengjorte genstande modtages ikke. Se afsnittet Rengøring og klargøring.

Genstande opdeles forud for levering efter hvilken præventiv behandling mod skadedyr, de skal gennemgå ved ankomst til Konserveringscenter Vejle: anoxia eller varme. Se afsnittet Præventiv behandling mod skadedyr og hvis der er muligt sorteres allerede her efter hvilken klimazone, den enkelte pakkeenhed skal magasineres i, se afsnittet Klimazoner i Fælles Museumsmagasinet.

Genstandene fordeles i pakkeenheder på museet og pakkes herefter til transport. Se Standard pakkeenheder for Fælles Museumsmagasinet og Pakkematerialer i Fælles Museumsmagasinet.

Har du brug for at høre nærmere, Magasin Koordinator Jette Duch på
Tlf: 48 80 81 61, eller mail: jsd@konsvejle.dk