Flere lavenergi magasiner på vej

Udvikling af CO2 optimeret byggekoncept for lav-energi museumsmagasiner

Vi er glade for at have fået midler fra henholdsvis Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS), Augustinus Fonden og Museernes Grønne Akademi til at udvikle et CO2 optimeret byggekoncept for lav-energi museumsmagasiner.

Projektet skal munde ud i en skitse til et museumsmagasin på 1000m2 i en mere bæredygtig konstruktion og et mere bæredygtigt design – men med de samme gode opbevaringsforhold for kunst- og kulturarv og lave energiomkostninger, som de magasiner, vi har udviklet indtil nu. En standard for et CO2 optimeret byggekoncept til lav-energi museumsmagasiner, som kan bygges hvor som helst.

En del af projektet er desuden at vidensdele, inspirere og blive inspireret af de andre projekter, der har modtaget midler fra SLKS open call: Bæredygtige museer, samt formidle den viden vi opnår i samarbejde med det arbejde, der sideløbende foregår i Museernes Grønne Akademi.

Projektet har sit udspring i Konserveringscenter Vejles bestyrelse og sker i samarbejde med Industrimuseet, Middelfart Museum, Museum Give, Museum Horsens, Museerne i Fredericia, Museum Midtjylland, Ribe Kunstmuseum, Ringkøbing Fjord Museer og Kunstmuseet Trapholt. Derudover er projektet godkendt af repræsentantskabet for Konserveringscenter Vejle, som består af en repræsentant fra alle vores brugermuseer.

Finansiering:

  • Ansøger Vejlemuseerne: SLKS kr. 500.000
  • Augustinus Fonden kr. 500.000
  • Museernes Grønne Akademi kr. 100.000

Projektperiode: 1-1-2024 til 31-12-2024

Projektleder: Lise Ræder Knudsen

Projektets organisation:

Ressourcepersoner og parallelprojekter:

Tak til: