Særlig store sager

Hos Konserveringscenter Vejle kommer vi også ud for opgaver der strækker sig ud over de sædvanlige. Uanset om vi har prøvet det før eller ej, finder vi altid en løsning og bruger diverse samarbejdspartnere om nødvendigt.
Nogle af de mere særligt omfangsrige opgaver kalder vi i daglig tale “Big Stuff”. Det dækker blandt andet over bygninger, fartøjer, togvogne, større skulpturer og installationer, industrimaskiner og andet i stor format.
Her har vi erfaring med at finde den bedste bevaringsløsning, være tovholdere på projektet og finde de rigtige håndværkere til opgaven eller udføre opgaven selv.

Det kræver nogle særlige ressourcer og forhold til at kunne arbejde med denne type opgaver, og vi fik derfor i 2021 bygget et nyt stort værksted med henblik på at kunne arbejde på sådanne genstande under de rette forudsætninger. Det forudsættes bl.a. at genstandene kan flyttes hertil.

I forbindelse med genstande, der ikke kan flyttes, arbejder vi naturligvis på stedet – in situ – når vejrforhold o.a. tillader det. Ofte vil den slags arbejder foregå på stillads med iagttagelse af alle relevante sikkerhedsforskrifter.

Kontakt Michael Højlund Rasmussen hvis du er interesseret i at høre nærmere, på mhr@konsvejle.dk