Anbefalinger til museernes forbyggende bevaringsindsatser

Introduktion til ”Anbefalinger til museernes forebyggende bevaringsindsats – et webbaseret ressource-værktøj til museerne”

Nedenfor findes link til 28 tekster, der er tænkt som værktøjer til at gøre det lettere for museerne at tilrettelægge og udføre en forebyggende bevaringsindsats. Arbejdet er udført med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til samlingsvaretagelse.
Anbefalingerne bygger til dels på en række tekster udarbejdet i 2006 og som indtil 2018 lå i regi af Slots- og Kulturstyrelsen. Desuden er der tilføjet en række nye tekster. I de senere år er der udgivet en række internationale standarder for kulturarvsbevaring. Disse standarder og aktuel best practice er søgt implementeret i teksterne.

Arbejdsgruppen bag anbefalingerne
Arbejdet er foretaget i løbet af 2020 af en arbejdsgruppe nedsat under Københavns Museum på initiativ fra og i samarbejde med Konserveringscenter Vejle. Udover arbejdsgruppen har en række konservatorer, forvaltere og museumsfolk bidraget med tekst, viden og kommentarer.

Arbejdsgruppens sammensætning:
Michael Højlund Rasmussen, konservator, Konserveringscenter Vejle (formand)
Anne-Kathrine Kjerulff, konservator, enhedschef, Nationalmuseet
Ida Hovmand, ledende konservator, Bevaringscenter Fyn
Conni Ramskov, museumsinspektør, Museum Kolding
Mette Westergaard, konservator, Kunstkonserveringen

0 Introduktion til anbefalingerne 

1 Modtagelse af museumsgenstande

2 Mærkning

3 Emballering magasinering

4 Eksempler på emballeringspraksis magasin

5 Håndtering museumsgenstande

6 Intern transport

7 Ekstern transport

8 Bygninger

9 Inventar og indretning

10 Materialer til udstillingsopbygning

11 Anbefalinger klima

12 Udstyr måling relativ fugtighed og temperatur

13 Skema anbefalet lysintensitet lux temperatur og relativ luftfugtighed

14 Luftkvalitet

15 Lys

16 Om lyskilder

17 UV-filtrering

18 Lysmåling lysmaalingsudstyr og lyskilder

19 Rengøring

20 Skadedyrsbekæmpelse

21 Skimmelsvamp

22 Tilsyn med magasiner

23 Tilstandsvurdering

24 Risikovurderinger

25 Bevaringsplaner

26 Beredskabs og værdiredningplaner

27 Internationale standarder forbevaring af kulturarv