Dokumentation & materialeanalyser

Farvesnit
FTIR
Røntgen
Farvetrappe
Multispektral analyse
Multispektral analyse
Røntgen
Røntgen i felten

På Konserveringscenter Vejle er genstandene og samlingerne i centrum. Hver eneste genstand rummer mange informationer og fortællinger, som ofte blotlægges under den dokumentation og de analyser, der er en naturlig del af en konserveringsbehandling.

Dokumentationen og analyser kan hjælpe os med vurdere genstandenes bevaringstilstand og bestemme materialer og finde den bedste metode til konservering. Derudover kan de give svar på de spørgsmål, der er væsentlige at stille i forhold til den enkelte genstand.

På konserveringscenteret har vi mulighed for at udføre en del dokumentation og analyser selv.

Hvis det bedste bud på et svar kræver prøveudtagelser, er det vores erfaring, at prøveudtagelserne bedst udtages som en del af de indledende undersøgelser af genstanden før konserveringsbehandlingen. Hvis genstandene er konserveret, kan der være konserveringsmetoder og -materialer, som kan kontaminere prøverne og forstyrre resultater og tolkninger. Sammen med dem, der skal foretage analyserne, kan vi finde de bedste steder til prøveudtagelser, så de bedste resultater opnås. Hvis genstandene skal komplementeres og retoucheres efterfølgende, er det også vigtigt at få dem godt dokumenteret før prøveudtagningen. Vi har et stort netværk med mange eksperter, der har erfaring med og udstyr til mange forskellige analyser.

Cirka hver anden måned har vi besøg af Heimdal Archaeometry til faglig sparring om analyser og teknologihistoriske undersøgelser af genstande. Tilmeld dig her, hvis du vil med på mailinglisten med invitation.

CT-scanning

Vi har ikke selv udstyr til at lave CT-scanninger (Computer Tomography Scanning) men har et godt samarbejde med flere institutioner, som har forskelligt udstyr til CT og mikro-CT-scanninger. På medicinsk udstyr er det røntgenrør og detektor der bevæger sig rundt om genstanden, på industrielt udstyr er der genstandene, der roterer og udstyret, der er fast. Ved CT-scanning med industrielt udstyr kan vi hjælpe med en god montering af genstanden i scanneren, som sikrer genstanden og ikke forstyrrer scanningsbillederne.

Dokumentation

Under en konserveringsbehandling kan det være nyttigt at tegne iagttagelser og andet undervejs ind på et foto af genstandene. Især hvis man har at gøre med arkæologiske præparater og genstande med flere materialer og lag af forskelligt nedbrudt materiale. Vi anvender både photoshop og den GIS baserede software QGIS efter ønske. Tegninger på foto bruges bl.a. også i forbindelse med tilstandsvurderinger ved ind- og udtjek i udstillinger og andre sammenhænge.

Farvearkæologiske undersøgelser

Gennem udtagelse af farvesnit og udformning af farvetrapper, kan vi lave farvearkæologiske undersøgelser der hjælper os med at vurdere et rum, eller en bygnings, stilmæssige historie. Det kan dermed give vigtige informationer vedrørende de originale farvesammensætninger, eller en bestemt periodes stilhistorie. I forbindelse med maleri kan det give informationer om materialesammensætning og pigmenter, og blandt andet hjælpe os med at forstå nedbrydningsfænomener og maleteknik.

FTIR

På konserveringscenteret har vi mulighed for at lave FTIR-analyser (Fourier-Transform Infrared Spectroscopy), som er en analysemetode, der benyttes til at identificere materialesammensætningen i en genstand. Metoden kræver en mindre prøve der som regel tages med skalpel, og størrelsen af prøven behøver ikke være større end man knap nok kan skelne den med det blotte øje.

Materialebestemmelse med FTIR kan hjælpe med at træffe beslutninger om konserveringsbehandlingen, den fremtidige opbevaring, eller for betydningsvurderingen af genstanden.

FTIR-instrumentet kan tages med på magasinet eller ud af huset. Eneste krav er adgang til strøm. Skal en lang række af materialer bestemmes, er det muligt at leje instrument og analytiker på dagsbasis.

Ikke alle materialer kan bestemmes med FTIR, og metoden har sine begrænsninger. Kontakt Clara Bratt Lauridsen for en uforpligtigende samtale, hvis du er interesseret i at høre om metoden kan bruges til dit projekt.

Hvad angår brugen af FTIR til identifikation af en række plastmaterialer, se ”Manual for håndtering og opbevaring af plastmaterialer” her.

IR-optagelser

I samarbejde med Heimdal Archaeometry kan vi lave fotooptagelser i det infrarøde område (IR) af genstande og kunstværker. Dette er især anvendeligt til at se undertegning under lærredsmalerier og belyse en kunstners arbejdsmetode.

Makro- & mikroskopisk foto

Vi har udstyr til at dokumentere genstande og detaljer med almindelige spejlreflekskameraer, fotografering gennem både pålysnings- og gennemlysningsmikroskop samt arbejdsmikroskop og den håndholdte DinoLite (digital forstørrelsesenhed). Vi har erfaring med billedbehandling i både design- og tekniske billedbehandlingsprogrammer.

Microfading

Lys kan falme og blege farver, hvilket ofte er en udfordring, når man gerne vil udstille lysfølsomme genstande. Den samlede lysnedbrydning er afhængig af genstandens lysfølsomhed, udstillingens længde (hvor længe genstanden er eksponeret for lys) og lysets intensitet.

Sammen med Odense Bys Museer har vi indkøbt Microfading udstyr til at måle lysfølsomheden i et mikroskopisk område på en bestemt farve på en genstand eller et kunstværk. Udstyret udsender et stærkt lys i et meget lille område, imens den reflekterede farve måles. Størrelsen i farveændringen registreres i forhold til en standard og fortæller os om den aktuelle farves lysfølsomhed. Microfading kan således bruges som grundlag for en risikovurdering af de enkelte værker som skal udstilles og være et hjælpemiddel i samarbejdet mellem den bedste formidling og bevaring til det bedste lysdesign.

Multispektrale analyser

I samarbejde med firmaet Newtec, Odense, kan vi tilbyde multispektrale undersøgelser af genstande og kunstværker. Ved en multispektral undersøgelse belyses det materiale, man undersøger med enkelte bølgelængder af hele lyspektret fra ultraviolet stråling, over de enkelte farver af synligt lys til infrarød stråling. De forskellige bølgelængder reflekterer lyset på forskellig måde, og idet et kamera optager et foto af det reflekterede fra de enkelte områder af bølgelængder, kan forskellige, umiddelbart ikke-synlige materialer fremhæves. Teknikken kan fx bruges, hvis en tekst er falmet eller censureret eller hvis man vil undersøge undertegninger etc. Det kan i visse tilfælde også bruges til at bestemme pigmenter og materialer.

Røntgen

Røntgen viser materialetætheder og er en god metode at undersøge en genstands bevaringstilstand, konstruktion og materialer uden indgreb i genstanden. I forbindelse med arkæologiske præparater og arkæologiske metalfund er det en standardmetode for at se, hvad præparater indeholder af genstande og for at undersøge hvilken genstand, der findes i en rustklump. Men røntgen kan bruges på alle typer af genstande og materialer, f.eks. se hvordan genstande er konstrueret, at se evt. underlæggende farvelag på malerier og evt. vandmærker i papir og mange andre ting, hvor der er forskelle i materialetætheder.

Røntgen i felten

Nogle gange er det ikke muligt at flytte det, man gerne vil undersøge med røntgen til konserveringsværkstedet, f.eks. ved undersøgelser af bygningskonstruktioner, fast interiør eller hvis genstanden er for skrøbelig til at blive flyttet. Som det eneste Konserveringsværksted i Danmark har vi tilladelse og uddannede medarbejdere til at lave røntgenundersøgelser i felten.

Spottest

Vi kan udføre forskellige kemiske analyser, som kræver en prøveudtagelse og som kan bruges til enkeltvis at identificere grundstoffer i et materiale og sammen med andre analyser en hjælp til at bestemme pigmenter.

Tekstilanalyser

På konserveringscenteret har vi stor erfaring med dokumentation og analyse af både recente og arkæologiske tekstiler.

  • Fiberidentifikation
  • Mønstertegning
UV-analyser

Nogle materialer fluorescerer, når det belyses med UV-stråling f.eks. malerifernisser, rav og harpiks. Ofte vil man kunne se tidligere reparationer f.eks. i fernislag på malerier, hvis de belyses med UV-stråling. Det kan derfor være en god metode til dokumentation før genkonservering af genstande.

XRF

I samarbejde med Bevaring Sjælland har vi mulighed for at låne en håndholdt XRF og foretage analyser på genstande og materialer. XRF (X-Ray Fluorescence) eller Røntgenfluorescens fungerer ved at alle grundstoffer reflekterer røntgen i et bestemt spektrum, og derfor kan XRF bruges til at bestemme grundstoffer på en genstands overflade. Vha. en referencedatabase kan udstyret i nogle tilfælde estimere et procentvis indhold af et givent grundstof, men metoden er først og fremmest kvalitativ.

3-D modeller

Vi har selv mulighed for at skabe 3D modeller vha. softwaren Polycam. I samarbejde med Vardemuseerne tilbyder vi også 3D modeller vha. softwaren Agisoft metashape.