Grafik

Fokus på traditionelle papirmedier
Det grafiske område omfatter konservering og restaurering af genstande og kunstværker på papir, bøger pergament og andre medier man kan skrive på samt fotografier, film, dias og alle tænkelige digitale medier.
Desuden leveres en betydelig rådgivning om ideelle opbevaringsbetingelser for de forskelligartede materialer, som det grafiske område omfatter.
Vi har et stærkt fokus på de traditionelle papirbaserede medier som omfatter alt fra arkivalier, tegninger, bøger, plakater, tryk og tegninger, akvareller og alle slags billeder lavet på papir.
Her vil vi typisk restaurere revner og udfylde huller i papir, indfarve og retouchere udfyldningerne og stabilisere papiret ved opklæbning på andet og mere sammenhængende papir.

Kunstneriske værker
Ved restaurering af tegninger, akvareller og tryk er der ofte tale om kunstneriske værker, hvor den æstetiske fremtoning er vigtig – og her bliver der arbejdet mere i dybden for at fjerne skjolder og retouchere udfyldninger m.v. Det samme gælder større og særlig ældre kort, der ofte bruges som illustrative værker i udstilling.

Indramning af værkerne kan være en integreret del af behandlingen. I den grafiske afdeling laver i alle slags monteringer og indramninger af grafiske værker i passepartout eller anden form for præsentation. 

Fotografisk materiale
På det fotografiske område er det først og fremmest de præventive tiltag der skal sikre fotografiernes fremtid, idet egentlig indgribende konservering er vanskelig at udføre på dette materiale. Vi foretager gerne afrensning af fotografier og film, og det hænder at vi også fremstiller digitalt restaurerede billeder (kopier) i det omfang det er muligt.

M.h.t. digitale medier er indsatsen udelukkende af rådgivende og præventiv karakter.

Arkivalier og bøger
Bogbinding er et uddøende fag i Danmark men vi foretager restaurering af bøger – som regel blot udbedring af opståede skader men af og til også med adskillelse og om-indbinding af en bog fra ende til anden. Her er det både papiret inde i bøgerne og evt. læder eller andre materialer på omslaget som behandles.
Når vi restaurerer arkivalier, vil vi typiske skulle fjerne tape, clips og hæfteklammer, som kan nedbrydes og danne skjolder på papiret. Vi vil som regel ikke bruge kræfter på at retouchere arkivalier, da de primært skal tjene til at formidle et budskab.

En særlig specialitet på dette værksted er konservering og restaurering af glober. Gennem årene har vi opbygget kompetencer på dette flet hvor ens stor del af globen er lavet af pap og papir. Et særlige er den tredimensionelle form samt det forhold at papiret meget ofte er ferniseret – det giver ganske særlige udfordringer.

Er du interesseret i at høre nærmere, kontakt Grafisk Konservator Michael Højlund Rasmussen på mail mhr@konsvejle.dk