Publikationer

2023

Johnsen, J. S., Ræder Knudsen, L., Lillebæk, S. & Strætkvern, K. (2023). The road towards a national plan for sustainable preservation and care of collections in Denmark. I J. Bridgeland (Red.), Working Towards a Sustainable Past. ICOM-CC Triennial Conference Preprints, Valencia, 18-22 September 2023 (s. 1-10). Valencia: INternational Council of Museums.

Lauridsen, C. B., Elkjær, K., Rasmussen M. H. & Bækgaard, J. (2023). Kom drømme blå. Om de intense blå vægfarver i Buchholtz´ hus og relationen til klassicisme og modernisme. Tings Tale 5, 7-26.

Lauridsen, C. B., Nielsen, A. H. & Ruskjær, J. H. (2023). Vores moderne kulturarv kralerer og smuldrer væk. Magasinet Museum, vinter, 33-35.

Rasmussen, M. H. & Ringskou, C. (2023). Hvad vinden bragte. Historien om en vindfløj, strandinger, kobber og købmænd i 1800-tallets Ringkøbing. Tings Tale, 5, 85-113.

Ræder Knudsen, L. (2023). A tablet-woven border with geometric patterns from Verucchio, Italy dated 700 BC and the Villanovan peoples’ preferences for hidden patterns. I C. Fluck, S. Mitschke, & A. Paetz gen. Schieck (Red.), Stoffliches – Von Fasern, Fäden und Geweben. Nünnerich-Asmus Verlag & Media.

Ræder Knudsen, L. (2023). Det er en skrøne, at der ikke er råd til at bevare museernes samlinger. Magasinet Museum(4).

Ræder Knudsen, L. (2023). Hårextensions i jernalderen. Skalk(1), 26-30.

Ræder Knudsen, L., Wallenberg, M. & Křižová, K. (2023). The reconstruction of the tablet-woven bands. I U. Mannering, & C. Rimstad (Red.), Fashioning the Viking Age 2 – From analysis to reconstruction (s. 92-113). København: University of Copenhagen.

2022

Lauridsen, C. B., Christensen, C. S., & Nielsen, A. H. (2022). Præventiv bevaringsstrategi for plastmaterialer. BEVAR(2), 6-9.

2021

Boyadzhieva, T. (2017-2021). Farveundersøgelser i Mellemdammen 18 i Ribe. Bygnings Arkæologiske Studier, 65-70.

Boyadzhieva, T. & Pedersen, T. Ø. (2021). Farvegåden om Astrid Noacks “Sovende barn”, En kunsthistorisk og teknologisk undersøgelse. Tings Tale(3), 102-121.

Lauridsen, C. B., Brock-Nannestad, T. & Simonsen, K. P. (2021). Analyses and findings of unusual substitute materials in a raincoat from WWII. Heritage Science, 98(9), 1-10. Link

Lauridsen, C. B., Ruskjær, J. H., & Anders, N. H. (2021). Manual for håndtering og opbevaring af plastmaterialer. MARK Billund Kommunes Museer og Konserveringscenter Vejle. Link til egen hjemmeside

Rasmussen, M. H., Hovmand, I., Kjerulff, A. K., Ramskov, C. & Westergaard, M. (2020-2021). Anbefalinger til museernes forebyggende bevaringsindsats. Københavns Museum og Konserveringscenter Vejle. https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/museer/tilskud-til-museer/oversigt-over-stoettede-projekter/samlingsvaretagelse/anbefalinger-til-museernes-forebyggende-bevaringsindsatser

Rasmussen, M. & Christensen, A. K. (2021). Hvis vægge kunne tale. En farveundersøgelse af kældervæggene i det tidligere Statsfængsel i Horsens. Tings Tale, 3, 24-47.

2019

Mannering, U. & Ræder Knudsen, L. (2019). Textiles and Clothing production. I T. Møbjerg, H. Rostholm & L. Ræder Knudsen (Red.) The Hammerum Burial Site. Customs and Clothing in the Roman Iron Age (s. 49-82). Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab og Museum Midtjylland.

Møbjerg, T., Mannering, U. Rostholm H. & Knudsen, L. R. (2019). Perspectives and conclusions. I T. Møbjerg, H. Rostholm & L. Ræder Knudsen (Red.) The Hammerum Burial Site. Customs and Clothing in the Roman Iron Age (s. 203-214). Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab og Museum Midtjylland.

Pedersen, M. B., Pedersen, S., Aalling, A. & Christiansen, M. B. (2019). Et maleri under lup. En kulturhistorisk, kunsthistorisk og konserveringsfaglig undersøgelse af Djalmar Christofersens maleri Torvent i Horsens. Tings Tale, 1, 6-26.

Rasmussen, M. (2019). The investigation and exhibition of the rudder from HMS St. George. I Postprints from the ICOM Group on Wet Organic Materials’ (WOAM) conference, Portsmouth 20-24 maj 2019 (s. 345-352). https://www.icom-cc-publications-online.org/4662/The-Investigation-and-Exhibition-of-the-Rudder-from-Hms-St-George

Rostholm, H., & Ræder Knudsen, L. (2019). The Hammerum Burial Site. I T. Møbjerg, H. Rostholm & L. Ræder Knudsen (Red.) The Hammerum Burial Site. Customs and Clothing in the Roman Iron Age (s. 15-45). Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab og Museum Midtjylland.

Ræder Knudsen, L. (2019). Interdisciplinary analysis – introduction. I T. Møbjerg, H. Rostholm & L. Ræder Knudsen (Red.) The Hammerum Burial Site (s. 97-100). Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab og Museum Midtjylland.

Ræder Knudsen, L. (2019). The coiffures. I T. Møbjerg, H. Rostholm, & L. Ræder Knudsen (Red.) The Hammerum Burial Site (s. 83-95). Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab og Museum Midtjylland.

2018

Boyadzhieva, T., & Slotsgaard, T. L. (2018). C. W. Obels tobaksreklamer i Axelborg. Levende Viden, Kulturhistorie i Esbjerg, Ribe og Fanø, 68-82.

Demant, I., Frandsen, L., Ræder Knudsen, L., Lorange, T., Scharff, A., van den Berghe, I., Skals, I., Lund Hansen, U. & Mannering, U. (2018). Lønne Hede – an Early Roman Iron Age burial site with well-preserved textiles. Bericht der Römisch-Germanishen Kommission 99, s. 205-395. Link: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/berrgk/article/view/85549

Sandahl, M. F. & Borring, N. (2018). Lys på godt og ondt. Danske Museer(4), 14-16.

2017

Boyadzhieva, T. & Rasmussen, M. H. (2017). Konserveringen af Jörg Immendorff’s “The Ape as Artist” ved Blåvand, Danmark. Meddelelser om Konservering, 3-11.

Lauridsen, C. B., Hansen, L. W., Brock-Nannestad, T., Bendix, J., & Simonsen, K. P. (2017). A study of stearyl alcohol bloom on Danhill PVC dolls and the influence of temperature. Studies in Conservation, 62(8), 445-455. online

Lauridsen, C. B. (2017). Undersøgelse af syntetiske fernislag på et 1500-tals panelmaleri. Meddelelser om Konservering, 12-18.

Ræder Knudsen, L. & Rosenvinge Lundby, S. (2017). Performance of Danish low-energy museum storage buildings. (a. 1. J. Bridgland, Red.) ICOM-CC 18th Triennial Conference, Preprints, Copenhagen, 4-8 September 2017 , 1-9. https://konsvejle.dk/wp-content/uploads/1515_200_KNUDSEN_ICOMCC_2017.pdf

2016

Christensen, J., Ræder Knudsen, L. & Kollias, C. (2016). New Concept for Museum Storage Buildings – Evaluation of Building Performance Model for Simulation of Storage. 4th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering, Singapore s. 1-12. https://konsvejle.dk/wp-content/uploads/2016_04_ACE_2016_New_Concept_for_Museum_Storage_Buildings_Christensen_Knudsen_Kollias.pdf

Lauridsen, C. B. (2016). Udblomstringer på PVC dukker. NKF Bulletin(2), 16-19.

Nielsen, M. K. & Kjerulff, A. K. (2016). Nyt fund af et importeret romersk bronzefad – udgravning, fortolkning og en ny stabiliseringsmetode. Meddelelser om Konservering, 3-14. https://konsvejle.dk/wp-content/uploads/Bronzefad-2016.pdf

2015

Ræder Knudsen, L. (2015). Brikvævninger på rekonstruktioner af vikingetidsdragter – og metode til optimering af dragtrekonstruktioners virkelighedsnærhed. I H. S. Lyngstrøm (Red.) Stof til eftertanke – rekonstruktion af vikingetidens dragt (s. 49-54). København: Saxo-instituttet på Københavns Universitet.

Ræder Knudsen, L. (2015). Early Iron Age Tablet Weaving in Denmark. Archaeological Textiles Review(57), 188-122.

Ræder Knudsen, L. (2015). Tablet weaving on reconstructed viking age garments – and a method to optimize the realism of reconstructed garments. I H. S. Lyngstrøm (Red.) Refashioning Viking Age Garments. København: SAXO-instituttet, Det Humanistiske Fakultet.

2014

Kjerulff, A. K. & Ræder Knudsen, L. (2014). Udbygning af Center for Bevaring af Kulturarv, Vejle. Bulletin(91), 10-12. https://konsvejle.dk/wp-content/uploads/Bulletin-magasin-2014.pdf

Ræder Knudsen, L. (2014). Ancient Running Animals: Tablet-Woven borders from China and Norway. I Z. F. M. L. Nosch (Red.) Global Textile Encounters (s. 37-48). Oxford: Oxbow Books. online

Ræder Knudsen, L. (2014). Se, Du gør sådan her! Læringsprocesser identificeret på tekstiler med brikvævede kanter fra ældre jernalder. I H. Lyngstrøm (Red.) Mester eller lærling? Læringsprocesser identificeret i materiel kultur, Smedens Rum 7. Arkæologiske Skrifter 12 (s. 19-30). København: Københavns Universitet.

Ræder Knudsen, L. (2014). Tacit Knowledge and the Interpretation of Archaeological Tablett-Woven Textiles. I S. Bergerbrandt, & S. Fossøy (Red.) A Stitch in Time: Essays in Honour of Lise Bender Jørgensen (s. 91-110). Göteborg: Göteborgs Universitet.

Ræder Knudsen, L. (2014). Tablet-woven Borders from Bogs and Burials of the Early Iron Age. I U. Mannering, & M. Gleba (Red.) Designed for Life and Death (s. 1-42). Oxford: Oxbow Books.

Ræder Knudsen, L., Kjerulff, A. K. & Wollesen, L. L. (2014). A fully preserved red and white Iron Age dress – excavation, stabilization and engaging the local community. (J. Bridgland, Red.) ICOM Committee for Conservation 17th Triennial Meeting, Melbourne Australia 19-23 September 2014, 1-7. https://www.icom-cc-publications-online.org/1377/A-fully-preserved-red-and-white-Iron-Age-dress—excavation-stabilization-and-engaging-the-local-community————–

Ræder Knudsen, L. (2014). Teknologihistorisk analyse af brikvævning fra ældre jernalder. Ph.d-afhandling. København: Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole.

2013

Kjerulff, A. K. & Querner, P. (2013). Non-Chemical methods to control pests in museums: An overview. I M. A. Rogerio-Candelera, M. Lazzari & E. Cano, Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage (s. 273-277). Santiago de Compostela: CRC Press/Balkema.

Mannering, U. & Ræder Knudsen, L. (2013). Hammerum – the find of the century. I J. Banck-Burgess & C. Nübold (Red.) NESAT XI, North European Symposium for Archaeological Textiles XI (s. 157-160). Esslingen: Verlag Marie Leidorf GmbH.

Möller-Wiering, S. & Ræder Knudsen, L. (2013). The Vehnemoor cloak and its colleagues, a unique find in relation to its parallels. North European Symposium for Archaeologigal Textils, Esslingen, XI, 161-166.

2012

Ræder Knudsen, L. (2012). The Tablet-woven Borders of Verucchio. I M. Gleba & U. Mannering (Red.) Textiles and Textile Production in Europe. From Prehistory to AD 400 (s. 254-263). Oxford: Oxbow Books.

Ræder Knudsen, L., & Grömer, K. (2012). Discovery of a New Tablet Weaving Technique from the Iron Age. Archaeological Textiles Review(54), s. 92-97.

Aalling, A. & Ryhl-Svendsen, M. (2012). Hvad er indeklimaet i en flyttekasse? Meddelelser om konservering(1), 31-33. https://konsvejle.dk/wp-content/uploads/MoK-2012-1-2012-08-29-Flyttekasseklima.pdf

2011

Ritchel, C. (2011). Sydvest. Årsskrift, Museumsforeningen Glud Museum, 19-23.

Ræder Knudsen, L. (2011). Konserveringscentrene og Museumsudredningen. Danske Museer, 3, 13-15.

Ræder Knudsen, L. & Rösel-Mautendorfer, H. (2011). Rekonstruktion des Webvorganges bei der Dürrnberg-Borte. I Ein Abgerissener ârmel aus Salzbergwerk Dürrnberg. Jahrbuch des Römish-Germanishen Zentralmuseums Mainz. 56. Jahrgang 2009 (s. 119-121). Mainz. https://tabletweaving.dk/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Jb2009_Sonderdruck_Groemer_Stoellner1.pdf

Ræder Knudsen, L. (2011). Tablet Woven Textiles from 3rd to 4th-Century AD Weapon Deposits in Denmark and Northern Germany. I Möller-Wiering (Red.) War and Worship. Textiles from 3rd to 4th-Century Weapon Deposits in Denmark and Northern Germany (s. 163-198). Oxford: Oxbow Books.

2010

Kjerulff, A. K. & Ræder Knudsen, L. (2010). Udgravning og konservering af Hammerum-pigen. Midtjyske fortællinger, Museum Midtjylland, 115-120.

Ræder Knudsen, L. (2010). Tiny Weaving Tablets, Rectangular Weaving Tablets. I E. Andersson Strand, M. Gleba, U. Mannering, C. Munkholt & M. Ringgaard (Red.) The North European Symposium for Archaeological Textiles NESAT X (s. 150-156). Oxford: Oxbow Books.

Ræder Knudsen, L., Mannering, U. & Rostholm, H. (2010). Pigen fra Hammerum. Skalk(5), 3-8.

Sandahl, M. D., & Ræder Knudsen, L. (2010). Konservering af anskuelsestavler. Årsskrift Give-Egnens Museum, 41-45.

2009

Odder, W. (2009). Erindrings kunst trylleri. Lokalhistorie fra Sydøstjylland, 24-44.

2008

Kjerulff, A. K. & Jenvold, B. (2008). Uspiselige lækkerier. Danske Museer, 42-44.

2007

Rasmussen, M. (2007). Evaluation of the climate in a new shared storage facility using passive climate control. I K. Borchersen, & T. Padfiels (Red.), Museum Microclimates. Contribution to the Copenhagen Conference, København, 19-23. November 2007 (s. 207-212). København: Nationalmuseet. Link

Ræder Knudsen, L. (2007). Høvding og præst. Skalk(6), 3-9.

Ræder Knudsen, L. (2007). Translating Archaeological Textiles. I C. Gillis, & M. Nosch (Red.), Textiles, Production, Craft and Society (s. 103-111). Oxford: European Science Foundation.

2006

Kjerulff, A. K. & Måge, B. (2006). Høvdingehallen ved Jelling. Vejle Amts Årbog, 79-86.

Ræder Knudsen, L. (2006). Et silkebånd fra Erik Klippings grav. I Viborg Bogen (s. 64-72). Viborg: Viborg Museum. https://www.academia.edu/2186138/Lise_R%C3%A6der_Knudsen_Et_silkeb%C3%A5nd_fra_Erik_Klipping_grav_Translation_A_tablet_woven_Band_from_Erik_Klippings_grave_In_Viborgbogen_2006_Viborg_2006_64_72_English_text_as_word_file_See_Danish_text_for_pictures

Ræder Knudsen, L. (2006). Overblik over magasinforholdene på danske museer. Danske Museer(6), 8-10.

Ræder Knudsen, L. & Brøndlund Jensen, K. (2006). Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer. København: Organisationen Danske Museer. https://www.dkmuseer.dk/wp-content/uploads/2022/05/Rapport_over_magasinforholdene_paa_de_statsanerkendte_danske_museer.pdf

Aaling, A., Baadsgaard, E. & Kristoffer, J. (2006). Konservering af en frise. Meddelelser om konservering(1), 56-60.

2005

Ræder Knudsen, L. (2005). Brocaded Tablet-Woven Bands: Same apearence, different Weaving Technique, Hørning, Hvilehøj and Mammen. I F. Pritchard, & J. Wild (Red.) Northern Archaelogical Textiles, NESAT VII (s. 36-43). Oxford: Oxbow Books. https://tabletweaving.dk/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/NESAT-VII-Brocaded-Tablet-woven-bands.pdf

Ræder Knudsen, L. & Rasmussen, M. H. (2005). Building a new shared storage facility for 16 museums and archives. ICOM-CC 14th Triennial Meeting, Preprints, The Hague 12-16 September 2005, ed. I. Verger, 648-654. Paris: International Council of Museums.

2004

Ræder Knudsen, L. (2004). Written Patterns in Early Weaving. I Acta Archaeologica Lodziensia 50 (s. 121-128). Lodz. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Archaeologica_Lodziensia/Acta_Archaeologica_Lodziensia-r2004-t-n50_1/Acta_Archaeologica_Lodziensia-r2004-t-n50_1-s121-127/Acta_Archaeologica_Lodziensia-r2004-t-n50_1-s121-127.pdf

Ræder Knudsen, L. & Andersen, S. W. (2004). Nyt bevaringscenter i Vejle. Danske Museer(1), 12-14.

2002

Ræder Knudsen, L. (2002). La tessitura a tavolette nella Tomba 89. I P. von Eles (Red.) Guerriero e Sacerdote. Autorità e comunità nell’età del ferro a Verucchio. La Tomba del Trono. (s. 220-234). Bologna: Soprintendenza per i Beni Archeologici Dell’Emilia Romagna.

1999

Ræder Knudsen, L. (1999). Technical description of the fragments of the Broad Tablet woven band found on the big Cauldron from Eberdingen-Hochdorf. I J. Banck-Burgess (Red.) Hochdorf IV. Die Textilfunde aus dem späthallstatzeitlichen Fürstengrab von Eberdingen-Hochdorf (s. 80-82). Stuttgart: Konrad Theiss Verlag.

1998

Ræder Knudsen, L. (1998). An Iron Age Cloak with Tablet-woven Borders: A New Interpretation of the Method of production. I L. Bender Jørgensen, & C. Rinaldo (Red.) Textiles in European Archaeology. Gotarc Series A, Vol.1 (s. 79-84). Göteborg: Göteborg University.

1994

Ræder Knudsen, L. (1994). Analysis and reconstruction of two tablet woven bands from celtic burial Hochdorf. Textilsymposium Neumünster NESAT V, 53-60.

Ræder Knudsen, L. (1994). Analysis and reconstruction of two tabletwoven bands from the celtic burial Hochdorf. I G. Jaacks, & K. Tidow (Red.) Textilsymposium Neumünster (s. 53-60). Neumünster: Textilmuseum Neumünster.

1991

Ræder Knudsen, L. (1991). Det uldne brikvævede bånd fra Mammengraven. I M. Iversen, U. Näsman, & J. Vellev (Red.) Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid (Årg. Jysk Arkæologisk Slskabs Skrifter XXVIII, s. 149-150). Århus: Jysk Arkæologisk Selskab.

2023

Johnsen, J. S., Ræder Knudsen, L., Lillebæk, S. & Strætkvern, K. (2023). The road towards a national plan for sustainable preservation and care of collections in Denmark. I J. Bridgeland (Red.), Working Towards a Sustainable Past. ICOM-CC Triennial Conference Preprints, Valencia, 18-22 September 2023 (s. 1-10). Valencia: INternational Council of Museums.

Lauridsen, C. B., Elkjær, K., Rasmussen M. H. & Bækgaard, J. (2023). Kom drømme blå. Om de intense blå vægfarver i Buchholtz´ hus og relationen til klassicisme og modernisme. Tings Tale 5, 7-26.

Lauridsen, C. B., Nielsen, A. H. & Ruskjær, J. H. (2023). Vores moderne kulturarv kralerer og smuldrer væk. Magasinet Museum, vinter, 33-35.

Rasmussen, M. H. & Ringskou, C. (2023). Hvad vinden bragte. Historien om en vindfløj, strandinger, kobber og købmænd i 1800-tallets Ringkøbing. Tings Tale, 5, 85-113.

Ræder Knudsen, L. (2023). A tablet-woven border with geometric patterns from Verucchio, Italy dated 700 BC and the Villanovan peoples’ preferences for hidden patterns. I C. Fluck, S. Mitschke, & A. Paetz gen. Schieck (Red.), Stoffliches – Von Fasern, Fäden und Geweben. Nünnerich-Asmus Verlag & Media.

Ræder Knudsen, L. (2023). Det er en skrøne, at der ikke er råd til at bevare museernes samlinger. Magasinet Museum(4).

Ræder Knudsen, L. (2023). Hårextensions i jernalderen. Skalk(1), 26-30.

Ræder Knudsen, L., Wallenberg, M. & Křižová, K. (2023). The reconstruction of the tablet-woven bands. I U. Mannering, & C. Rimstad (Red.), Fashioning the Viking Age 2 – From analysis to reconstruction (s. 92-113). København: University of Copenhagen.

2022

Lauridsen, C. B., Christensen, C. S., & Nielsen, A. H. (2022). Præventiv bevaringsstrategi for plastmaterialer. BEVAR(2), 6-9.

2021

Boyadzhieva, T. (2017-2021). Farveundersøgelser i Mellemdammen 18 i Ribe. Bygnings Arkæologiske Studier, 65-70.

Boyadzhieva, T. & Pedersen, T. Ø. (2021). Farvegåden om Astrid Noacks “Sovende barn”, En kunsthistorisk og teknologisk undersøgelse. Tings Tale(3), 102-121.

Lauridsen, C. B., Brock-Nannestad, T. & Simonsen, K. P. (2021). Analyses and findings of unusual substitute materials in a raincoat from WWII. Heritage Science, 98(9), 1-10. https://heritagesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40494-021-00572-7

Lauridsen, C. B., Ruskjær, J. H., & Anders, N. H. (2021). Manual for håndtering og opbevaring af plastmaterialer. MARK Billund Kommunes Museer og Konserveringscenter Vejle. https://konsvejle.dk/index.php/vejledninger/opbevaring-af-plast/

Rasmussen, M. H., Hovmand, I., Kjerulff, A. K., Ramskov, C. & Westergaard, M. (2020-2021). Anbefalinger til museernes forebyggende bevaringsindsats. Københavns Museum og Konserveringscenter Vejle. https://konsvejle.dk/index.php/vejledninger/anbefalinger-til-museernes-forbyggende-bevaringsindsatser/

Rasmussen, M. & Christensen, A. K. (2021). Hvis vægge kunne tale. En farveundersøgelse af kældervæggene i det tidligere Statsfængsel i Horsens. Tings Tale, 3, 24-47.

2019

Mannering, U. & Ræder Knudsen, L. (2019). Textiles and Clothing production. I T. Møbjerg, H. Rostholm & L. Ræder Knudsen (Red.) The Hammerum Burial Site. Customs and Clothing in the Roman Iron Age (s. 49-82). Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab og Museum Midtjylland.

Møbjerg, T., Mannering, U. Rostholm H. & Knudsen, L. R. (2019). Perspectives and conclusions. I T. Møbjerg, H. Rostholm & L. Ræder Knudsen (Red.) The Hammerum Burial Site. Customs and Clothing in the Roman Iron Age (s. 203-214). Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab og Museum Midtjylland.

Pedersen, M. B., Pedersen, S., Aalling, A. & Christiansen, M. B. (2019). Et maleri under lup. En kulturhistorisk, kunsthistorisk og konserveringsfaglig undersøgelse af Djalmar Christofersens maleri Torvent i Horsens. Tings Tale, 1, 6-26.

Rasmussen, M. (2019). The investigation and exhibition of the rudder from HMS St. George. I Postprints from the ICOM Group on Wet Organic Materials’ (WOAM) conference, Portsmouth 20-24 maj 2019 (s. 345-352). https://www.icom-cc-publications-online.org/4662/The-Investigation-and-Exhibition-of-the-Rudder-from-Hms-St-George

Rostholm, H., & Ræder Knudsen, L. (2019). The Hammerum Burial Site. I T. Møbjerg, H. Rostholm & L. Ræder Knudsen (Red.) The Hammerum Burial Site. Customs and Clothing in the Roman Iron Age (s. 15-45). Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab og Museum Midtjylland.

Ræder Knudsen, L. (2019). Interdisciplinary analysis – introduction. I T. Møbjerg, H. Rostholm & L. Ræder Knudsen (Red.) The Hammerum Burial Site (s. 97-100). Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab og Museum Midtjylland.

Ræder Knudsen, L. (2019). The coiffures. I T. Møbjerg, H. Rostholm, & L. Ræder Knudsen (Red.) The Hammerum Burial Site (s. 83-95). Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab og Museum Midtjylland.

2018

Boyadzhieva, T., & Slotsgaard, T. L. (2018). C. W. Obels tobaksreklamer i Axelborg. Levende Viden, Kulturhistorie i Esbjerg, Ribe og Fanø, 68-82.

Demant, I., Frandsen, L., Ræder Knudsen, L., Lorange, T., Scharff, A., van den Berghe, I., Skals, I., Lund Hansen, U. & Mannering, U. (2018). Lønne Hede – an Early Roman Iron Age burial site with well-preserved textiles. Bericht der Römisch-Germanishen Kommission 99, s. 205-395. https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/berrgk/article/view/85549

Sandahl, M. F. & Borring, N. (2018). Lys på godt og ondt. Danske Museer(4), 14-16.

2017

Boyadzhieva, T. & Rasmussen, M. H. (2017). Konserveringen af Jörg Immendorff’s “The Ape as Artist” ved Blåvand, Danmark. Meddelelser om Konservering, 3-11.

Lauridsen, C. B., Hansen, L. W., Brock-Nannestad, T., Bendix, J., & Simonsen, K. P. (2017). A study of stearyl alcohol bloom on Danhill PVC dolls and the influence of temperature. Studies in Conservation, 62(8), 445-455. https://research.ku.dk/search/result/?pure=en/publications/a-study-of-stearyl-alcohol-bloom-on-dan-hill-pvc-dolls-and-the-influence-of-temperature(860205a0-3c3e-4169-b2a6-c698a168281a).html

Lauridsen, C. B. (2017). Undersøgelse af syntetiske fernislag på et 1500-tals panelmaleri. Meddelelser om Konservering, 12-18.

Ræder Knudsen, L. & Rosenvinge Lundby, S. (2017). Performance of Danish low-energy museum storage buildings. (a. 1. J. Bridgland, Red.) ICOM-CC 18th Triennial Conference, Preprints, Copenhagen, 4-8 September 2017 , 1-9. artikel.

2016

Christensen, J., Ræder Knudsen, L. & Kollias, C. (2016). New Concept for Museum Storage Buildings – Evaluation of Building Performance Model for Simulation of Storage. 4th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering, Singapore s. 1-12. artikel.

Lauridsen, C. B. (2016). Udblomstringer på PVC dukker. NKF Bulletin(2), 16-19.

Nielsen, M. K. & Kjerulff, A. K. (2016). Nyt fund af et importeret romersk bronzefad – udgravning, fortolkning og en ny stabiliseringsmetode. Meddelelser om Konservering, 3-14. artikel.

2015

Ræder Knudsen, L. (2015). Brikvævninger på rekonstruktioner af vikingetidsdragter – og metode til optimering af dragtrekonstruktioners virkelighedsnærhed. I H. S. Lyngstrøm (Red.) Stof til eftertanke – rekonstruktion af vikingetidens dragt (s. 49-54). København: Saxo-instituttet på Københavns Universitet.

Ræder Knudsen, L. (2015). Early Iron Age Tablet Weaving in Denmark. Archaeological Textiles Review(57), 188-122.

Ræder Knudsen, L. (2015). Tablet weaving on reconstructed viking age garments – and a method to optimize the realism of reconstructed garments. I H. S. Lyngstrøm (Red.) Refashioning Viking Age Garments. København: SAXO-instituttet, Det Humanistiske Fakultet.

2014

Kjerulff, A. K. & Ræder Knudsen, L. (2014). Udbygning af Center for Bevaring af Kulturarv, Vejle. Bulletin(91), 10-12. artikel.

Ræder Knudsen, L. (2014). Ancient Running Animals: Tablet-Woven borders from China and Norway. I Z. F. M. L. Nosch (Red.) Global Textile Encounters (s. 37-48). Oxford: Oxbow Books. artikel.

Ræder Knudsen, L. (2014). Se, Du gør sådan her! Læringsprocesser identificeret på tekstiler med brikvævede kanter fra ældre jernalder. I H. Lyngstrøm (Red.) Mester eller lærling? Læringsprocesser identificeret i materiel kultur, Smedens Rum 7. Arkæologiske Skrifter 12 (s. 19-30). København: Københavns Universitet.

Ræder Knudsen, L. (2014). Tacit Knowledge and the Interpretation of Archaeological Tablett-Woven Textiles. I S. Bergerbrandt, & S. Fossøy (Red.) A Stitch in Time: Essays in Honour of Lise Bender Jørgensen (s. 91-110). Göteborg: Göteborgs Universitet.

Ræder Knudsen, L. (2014). Tablet-woven Borders from Bogs and Burials of the Early Iron Age. I U. Mannering, & M. Gleba (Red.) Designed for Life and Death (s. 1-42). Oxford: Oxbow Books.

Ræder Knudsen, L., Kjerulff, A. K. & Wollesen, L. L. (2014). A fully preserved red and white Iron Age dress – excavation, stabilization and engaging the local community. (J. Bridgland, Red.) ICOM Committee for Conservation 17th Triennial Meeting, Melbourne Australia 19-23 September 2014, 1-7. https://www.icom-cc-publications-online.org/1377/A-fully-preserved-red-and-white-Iron-Age-dress—excavation-stabilization-and-engaging-the-local-community————–

Ræder Knudsen, L. (2014). Teknologihistorisk analyse af brikvævning fra ældre jernalder. Ph.d-afhandling. København: Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole.

2013

Kjerulff, A. K. & Querner, P. (2013). Non-Chemical methods to control pests in museums: An overview. I M. A. Rogerio-Candelera, M. Lazzari & E. Cano, Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage (s. 273-277). Santiago de Compostela: CRC Press/Balkema.

Mannering, U. & Ræder Knudsen, L. (2013). Hammerum – the find of the century. I J. Banck-Burgess & C. Nübold (Red.) NESAT XI, North European Symposium for Archaeological Textiles XI (s. 157-160). Esslingen: Verlag Marie Leidorf GmbH.

Möller-Wiering, S. & Ræder Knudsen, L. (2013). The Vehnemoor cloak and its colleagues, a unique find in relation to its parallels. North European Symposium for Archaeologigal Textils, Esslingen, XI, 161-166.

2012

Ræder Knudsen, L. (2012). The Tablet-woven Borders of Verucchio. I M. Gleba & U. Mannering (Red.) Textiles and Textile Production in Europe. From Prehistory to AD 400 (s. 254-263). Oxford: Oxbow Books.

Ræder Knudsen, L., & Grömer, K. (2012). Discovery of a New Tablet Weaving Technique from the Iron Age. Archaeological Textiles Review(54), s. 92-97.

Aalling, A. & Ryhl-Svendsen, M. (2012). Hvad er indeklimaet i en flyttekasse? Meddelelser om konservering(1), 31-33. artikel.

2011

Ritchel, C. (2011). Sydvest. Årsskrift, Museumsforeningen Glud Museum, 19-23.

Ræder Knudsen, L. (2011). Konserveringscentrene og Museumsudredningen. Danske Museer, 3, 13-15.

Ræder Knudsen, L. & Rösel-Mautendorfer, H. (2011). Rekonstruktion des Webvorganges bei der Dürrnberg-Borte. I Ein Abgerissener ârmel aus Salzbergwerk Dürrnberg. Jahrbuch des Römish-Germanishen Zentralmuseums Mainz. 56. Jahrgang 2009 (s. 119-121). Mainz. https://tabletweaving.dk/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Jb2009_Sonderdruck_Groemer_Stoellner1.pdf

Ræder Knudsen, L. (2011). Tablet Woven Textiles from 3rd to 4th-Century AD Weapon Deposits in Denmark and Northern Germany. I Möller-Wiering (Red.) War and Worship. Textiles from 3rd to 4th-Century Weapon Deposits in Denmark and Northern Germany (s. 163-198). Oxford: Oxbow Books.

2010

Kjerulff, A. K. & Ræder Knudsen, L. (2010). Udgravning og konservering af Hammerum-pigen. Midtjyske fortællinger, Museum Midtjylland, 115-120.

Ræder Knudsen, L. (2010). Tiny Weaving Tablets, Rectangular Weaving Tablets. I E. Andersson Strand, M. Gleba, U. Mannering, C. Munkholt & M. Ringgaard (Red.) The North European Symposium for Archaeological Textiles NESAT X (s. 150-156). Oxford: Oxbow Books.

Ræder Knudsen, L., Mannering, U. & Rostholm, H. (2010). Pigen fra Hammerum. Skalk(5), 3-8.

Sandahl, M. D., & Ræder Knudsen, L. (2010). Konservering af anskuelsestavler. Årsskrift Give-Egnens Museum, 41-45.

2009

Odder, W. (2009). Erindrings kunst trylleri. Lokalhistorie fra Sydøstjylland, 24-44.

2008

Kjerulff, A. K. & Jenvold, B. (2008). Uspiselige lækkerier. Danske Museer, 42-44.

2007

Rasmussen, M. (2007). Evaluation of the climate in a new shared storage facility using passive climate control. I K. Borchersen, & T. Padfiels (Red.), Museum Microclimates. Contribution to the Copenhagen Conference, København, 19-23. November 2007 (s. 207-212). København: Nationalmuseet. artikel.

Ræder Knudsen, L. (2007). Høvding og præst. Skalk(6), 3-9.

Ræder Knudsen, L. (2007). Translating Archaeological Textiles. I C. Gillis, & M. Nosch (Red.), Textiles, Production, Craft and Society (s. 103-111). Oxford: European Science Foundation.

2006

Kjerulff, A. K. & Måge, B. (2006). Høvdingehallen ved Jelling. Vejle Amts Årbog, 79-86.

Ræder Knudsen, L. (2006). Et silkebånd fra Erik Klippings grav. I Viborg Bogen (s. 64-72). Viborg: Viborg Museum. https://www.academia.edu/2186138/Lise_R%C3%A6der_Knudsen_Et_silkeb%C3%A5nd_fra_Erik_Klipping_grav_Translation_A_tablet_woven_Band_from_Erik_Klippings_grave_In_Viborgbogen_2006_Viborg_2006_64_72_English_text_as_word_file_See_Danish_text_for_pictures

Ræder Knudsen, L. (2006). Overblik over magasinforholdene på danske museer. Danske Museer(6), 8-10.

Ræder Knudsen, L. & Brøndlund Jensen, K. (2006). Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer. København: Organisationen Danske Museer. https://www.dkmuseer.dk/wp-content/uploads/2022/05/Rapport_over_magasinforholdene_paa_de_statsanerkendte_danske_museer.pdf

Aaling, A., Baadsgaard, E. & Kristoffer, J. (2006). Konservering af en frise. Meddelelser om konservering(1), 56-60.

2005

Ræder Knudsen, L. (2005). Brocaded Tablet-Woven Bands: Same apearence, different Weaving Technique, Hørning, Hvilehøj and Mammen. I F. Pritchard, & J. Wild (Red.) Northern Archaelogical Textiles, NESAT VII (s. 36-43). Oxford: Oxbow Books. https://tabletweaving.dk/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/NESAT-VII-Brocaded-Tablet-woven-bands.pdf

Ræder Knudsen, L. & Rasmussen, M. H. (2005). Building a new shared storage facility for 16 museums and archives. ICOM-CC 14th Triennial Meeting, Preprints, The Hague 12-16 September 2005, ed. I. Verger, 648-654. Paris: International Council of Museums.

2004

Ræder Knudsen, L. (2004). Written Patterns in Early Weaving. I Acta Archaeologica Lodziensia 50 (s. 121-128). Lodz. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Archaeologica_Lodziensia/Acta_Archaeologica_Lodziensia-r2004-t-n50_1/Acta_Archaeologica_Lodziensia-r2004-t-n50_1-s121-127/Acta_Archaeologica_Lodziensia-r2004-t-n50_1-s121-127.pdf

Ræder Knudsen, L. & Andersen, S. W. (2004). Nyt bevaringscenter i Vejle. Danske Museer(1), 12-14.

2002

Ræder Knudsen, L. (2002). La tessitura a tavolette nella Tomba 89. I P. von Eles (Red.) Guerriero e Sacerdote. Autorità e comunità nell’età del ferro a Verucchio. La Tomba del Trono. (s. 220-234). Bologna: Soprintendenza per i Beni Archeologici Dell’Emilia Romagna.

1999

Ræder Knudsen, L. (1999). Technical description of the fragments of the Broad Tablet woven band found on the big Cauldron from Eberdingen-Hochdorf. I J. Banck-Burgess (Red.) Hochdorf IV. Die Textilfunde aus dem späthallstatzeitlichen Fürstengrab von Eberdingen-Hochdorf (s. 80-82). Stuttgart: Konrad Theiss Verlag.

1998

Ræder Knudsen, L. (1998). An Iron Age Cloak with Tablet-woven Borders: A New Interpretation of the Method of production. I L. Bender Jørgensen, & C. Rinaldo (Red.) Textiles in European Archaeology. Gotarc Series A, Vol.1 (s. 79-84). Göteborg: Göteborg University.

1994

Ræder Knudsen, L. (1994). Analysis and reconstruction of two tablet woven bands from celtic burial Hochdorf. Textilsymposium Neumünster NESAT V, 53-60.

Ræder Knudsen, L. (1994). Analysis and reconstruction of two tabletwoven bands from the celtic burial Hochdorf. I G. Jaacks, & K. Tidow (Red.) Textilsymposium Neumünster (s. 53-60). Neumünster: Textilmuseum Neumünster.

1991

Ræder Knudsen, L. (1991). Det uldne brikvævede bånd fra Mammengraven. I M. Iversen, U. Näsman, & J. Vellev (Red.) Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid (Årg. Jysk Arkæologisk Slskabs Skrifter XXVIII, s. 149-150). Århus: Jysk Arkæologisk Selskab.