Skadedyr

Skadedyrsmonitorering
Konserveringscenter Vejle tilbyder rådgivning i forebyggelse, identifikation og bekæmpelse af almindelige skadedyr. Vi kan foretage bestemmelse af de typiske skadedyr, som eksempel borebiller, klannere og møl. Skadedyr er med til at nedbryde genstande. Ved at monitorere for skadedyr kan vi både fastslå, hvilke skadedyr der er tale om, og hvor angrebet sker i bygningen. Dette er med til at målrette den efterfølgende behandling, så denne bliver mest præcist. Vi har erfaring med at behandle de angrebne genstande korrekt, så angrebene stoppes, og efterfølgende rådgivning, så fremtidige angreb kan forhindres, og genstandenes levetid forlænges.

Præventiv behandling mod skadedyr – anoxia-, fryse-, eller varmebehandling
Vejle konserveringscenter råder pt. over flere metoder til giftfri præventiv og aktiv behandling mod skadedyr – kontakt os for nærmere information. Alt organisk materiale, inklusiv emballage, skal som en hovedregel rengøres og gennemgå en præventiv behandling mod skadedyr før det placeres på magasinet. Dette gælder også de paller, som genstandene står på. Valg af præventiv behandlingsmetode afhænger af, hvilke materialer genstanden består af. Det er derfor meget vigtigt at alle genstande i en pakkeenhed kan tåle samme behandlingsmetode.

Dette skal derfor medtænkes i sorteringen og pakningen af genstandene allerede hjemme på museet/arkivet. Udtagelsen er genstande, der udelukkende består af materialer, der ikke udgør et fødeemne for skadedyr. Disse kræver ikke præventiv behandling, kun grundig rengøring og pakning i rene materialer. Da skadedyr kan skjule sig i snavs, revner eller indpakningsmateriale skal genstandene inspiceres og rengøres før de placeres på magasinet. Dette gælder også arkæologiske materialer. Hvis der findes spor af skadedyr skal genstanden gennemgå en behandling mod skadedyr.

Genstandsmaterialer, der ikke kræver præventiv behandling for skadedyr:
Glas
Sten
Metal
Massiv gips
Porcelæn
Keramik og stentøj
Plast
Gummi
CD´er
DVD´er
Magnetiske bånd, f.eks. kassettebånd og videobånd
M.fl.

Kontakt Skadedyrsansvarlig Mette M. Regelsen for yderligere spørgsmål på Tlf: 48 80 58 54, eller mail mmr@konsvejle.dk