Bygningerne

Konserveringscenter Vejle har udviklet et lavenergikoncept for anlæg af museumsmagasiner, og vi har forbedret konceptet og bygget tre etaper siden 2003, så der nu er 8.500 m2 magasiner. Driften er utrolig energibesparende – vi sparer op mod 98 % af den energi konventionelt klimastyrede magasiner anvender. Derfor har vi ofte besøg fra både ind- og udland, da der er behov for både gode og billige magasiner.

Byggeteknisk er magasinet hos Konserveringscenter Vejle både et skridt ind i fremtiden og samtidig inspireret af fortiden, idet klimastyringen er inspireret af gamle massive bygninger som for eksempel kælderen under domkirken i Köln og Skokloster Slot i Sverige, der har vist sig at have virkelig gode betingelser for opbevaring. De gamle bygningers egenskaber er i opførelsen af fællesmagasinet overført til moderne byggematerialer og –teknikker. Betongulvet er støbt direkte på kapillarbrydende lag og dampspærre for at udnytte jordens konstante temperatur (8-9 grader året rundt) til at gøre gulvet til en stor køleflade om sommeren og stor varmeflade om vinteren. Derved opnås særdeles lave drifts- og energiomkostninger samt tilstrækkelig små udsving i temperatur og luftfugtighed til at skabe gunstige forhold for opbevaring af museumsgenstande. Vel at mærke uden brug af et større klimastyringsanlæg. Byggeprincippet ’passiv klimatisering’ gør, at fællesmagasinet er tæt på at være energineutralt.

Det oprindelige magasin -Fire haller med indskudt etage
Magasinbygningen består af to store haller gennemskåret af en bred fordelingsgang, således at der er to mindre haller mod nord og to store haller mod syd. I alle haller er der bygget en indskudt etage af stålsøjler og ’elefantriste’, så det samlede areal er 1,75 gange større end grundplanet. På mezzaninen står almindelige reoler, mens der under mezzaninen er pallereoler. Det resterende gulvareal er køreareal samt indrettet til opbevaring af genstande, der er for store til, at de kan være under mezzaninen. Desuden er der i en tilbygning et kølemagasin med 560 hyldemeter til opbevaring af nyere tids medier. I samme bygning findes et fryserum (til miljøvenlig desinfektion for skadedyr), personalerum, pakkerum samt registreringsrum med internetforbindelse, så brugerne kan registrere genstande direkte ind i REGIN-databasen.

Nye magasinhaller
Der er opført tre nye haller i 2011/2013 og i 2020-2021. Byggekonceptet er optimeret i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet – DTU-Byg på baggrund af klimadata for bygningen fra 2003. Der er opført to haller med basisklima på ca. 50 % relativ luftfugtighed (RF) og én med ca. 40 % RF.  I hallerne med basisklima er der kompaktpallereoler, en hal til enheder under 1.000 kg per aflæg (et aflæg = 4 paller) og en hal, der kan modtage genstande på op til 2.000 kg per aflæg. I hallen med det tørre klima er der kompaktarkivreoler. Magasinering på kompaktreoler giver en optimal udnyttelse af pladsen for genstande, der størrelsesmæssigt kan passes ind i systemet. Der vil altid være genstande der, på grund af deres størrelse og udformning, må placeres på paller på gulvet, og dem er der også levnet plads til, ligesom der er opsat grenreoler til lange genstande og trådnet til flade genstande såsom malerier og indrammet grafik.

Ved opførelsen af den første del af Fælles Museumsmagasiner ville kompakt pallereoler have været dyrere i forhold til den valgte løsning med en indskudt mezzanin og faste reoler, men de er siden faldet i pris, hvorfor denne løsning nu var økonomisk tilgængelig.
Som ved bygningen af den første del af Fælles Museumsmagasiner er det konservatorer der, i samarbejde med rådgivende ingeniører, har stået for at udarbejde udbudsmaterialet og følge byggeriet gennem hele byggeperioden. På den måde er alle bevaringsbegrundede krav til klima og materialer i bygningen en del af processen fra starten og skal ikke senere passes ind i et eksisterende projekt.

Fakta om Konserveringscenter Vejles Magasiner
Opført:  år 2003, 2011/2013 og 2020/2021 på en grund sammen med Konserveringscentret i Vejle.
Størrelse på oprindeligt magasin: 5.432 kvm.  magasinareal samt 140 kvm. arbejdsrum. Herefter er der bygget 2095 kvm kvm. magasinareal samt 426 kvm. serviceområde og senere yderligere 20130 kvm.
Faciliteter: Magasinrum, klimasluse, pakkerum, registreringsrum, kølemagasin, fryserum, karantænerum, personalerum, træværksted, garage og  bad/omklædning.

Finansiering for 1. etape og 2. etape: De deltagende museer og arkiver, Vejle Amt, de deltagende kommuner, Kulturministeriet, Kulturstyrelsen og Sonningfonden. Sidste etape i 2020/21 er finansieret af Konserveringscentret samt via lån.
Administration og tilsyn: Konserveringscentret i Vejle.
Artikel fra ICOM-CC 2005 vedr. bygningen (PDF)

Artikel udgivet af Jørgen Erik Christensen, Hans Janssen og Barbara Tognolo, Department of Civil Engineering, DTU: Paper_Thermal Performance_HYGROTHERMAL PERFORMANCE_DTU-Denmark – 2010

Artikel udgivet af  Jørgen Erik Christensen, Department of Civil Engineering, DTU, og Hans Janssen, Department of Civil Engineering, Catholic University of Leuven, Belgium: BS2011 – 1597 – PASSIVE HYGROTHERMAL CONTROL OF A MUSEUM STORAGE BUILDING – 2011