Kirker

Hos Konserveringscenter Vejle har vi mange års erfaring med konservering og restaurering af kirkeinventar, foruden bekæmpelse af borebilleangreb i kirkerne.

Kirkeinventar omfatter f.eks. altertavle, prædikestol, lydhimmel, maleri på lærred og træ, samt andre bemalede inventardele i kirkerummet.
I kirkekonservering har hver genstand sin helt egen problemstilling, som blandt andet afhænger af alderen, fremstillingsmetoden og de klimatiske forhold i kirkerummet. Dette kræver en dybdegående viden om de oprindelige arbejdsmetoder og materialer samt senere bearbejdninger og istandsættelser.

Vores arbejde udføres altid ud fra Nationalmuseets anvisninger og fremsatte retningslinjer, og konserveringsprocessen foregår i dialog med menighedsråd, kirkekonsulenter, arkitekter og håndværkere.

Behandling af kirker og inventar der er mere end 100 år gammelt skal altid besigtiges af Nationalmuseets kirkekonsulenter, og behandlingsforslaget godkendes af stiftet foruden for behandlingen.

Kontakt Koordinator Clara Bratt Lauridsen hvis du er interesseret i at høre nærmere på cbl@konsvejle.dk