Ledige stillinger

Konserveringscenter Vejle søger kunstkonservator til 3 måneders projektansættelse

Konserveringscenter Vejle sørger en konservator (kandidat eller bachelor) med speciale inden for
kunstkonservering fra Institut for Konservering, Det Kongelige Akademi eller ansøgere, der kan
dokumentere tilsvarende uddannelse. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Stillingen er tidsbegrænset
til 3 måneder og er til besættelse pr. 02. september 2024.

Du kommer til at arbejde på kunstafdelingen, hvor opgaverne primært vil være konservering af
kirkeinventar og andet bemalet inventar. Andre opgaver, som assistance ved ind- og udtjek af
malerier til udstillinger mm. kan forekomme. Nogle af de opgaver, der skal løses, kommer til at
foregå ud af huset sammen med kolleger og der kan være behov for fleksibilitet, så man f.eks.
arbejder længere nogle dage og har fri andre.
Konserveringscenter Vejle arbejder fast for 21 statsanerkendte- og statslige museer med
konservering, montering og øvrigt arbejde. Desuden en Fælles Museumsmagasiner en del af
Konserveringscenter Vejle og huser ca. ½ million genstande, arkivalier og værker tilhørende 26
kunst- og kulturhistoriske museer. Konserveringscentret styrer Fælles Museumsmagasiner, der er
opført til formålet i 2003, og løbende udbygget. Konceptet bag Fælles Museumsmagasiner er
internationalt anerkendt, og tiltrækker til stadighed besøgende kolleger, ligesom vi rådgiver i
forbindelse med etablering af nye magasiner for museer i både ind- og udland.
Vi er en dynamisk arbejdsplads, der sætter kollegialt samarbejde og medarbejdertrivsel højt. Vi er
22 fastansatte med speciale indenfor: Kulturhistorisk-, grafisk-, kunst-, tekstil-, arkæologisk-,
møbelkonservering, samt præventiv bevaring og samlingsvaretagelse, så der er rig mulighed for
tværfagligt samarbejde, og det benytter vi os ofte af. Det forventes ikke at man arbejder solo, men
at man involverer de nødvendige kolleger i huset.
Ud over de fastansatte medarbejdere har vi ofte projektansatte, og praktikanter både fra
Konservatorskolen og udlandet, og vi har et tæt samarbejde med både arkæologer og
samlingsansvarlige, som i stigende grad trækker på vores forskellige kompetencer.
Den medarbejder vi søger, tager ansvar for helheden, og kan – såvel selvstændigt som i samarbejde
med andre – løse konserveringsopgaver på et højt fagligt niveau, og være i stand til fagligt
forsvarligt at differentiere niveauet efter behov – eller have lyst til at lære det.
Lønnen følger løntrin, der reguleres i henhold til overenskomst indgået mellem Dansk
Magisterforening og KL.

Ansøgningsfrist er mandag den 24. juni 2024 og der forventes afholdt samtaler den 27.-28. juni eller
efter aftale. Ansøgning vedlagt eksamensbeviser, CV og referencer sendes til lrk@konsvejle.dk.
Yderligere oplysninger fås hos direktør Lise Ræder Knudsen (2346 4240) eller koordinator for
Kunstafdelingen Clara Bratt Lauridsen (2041 4140), eller her på vores hjemmeside.