Formidling & undervisning

Kulturmøde Mors
Rundvisning for Museologi Aarhus Universitet

Formidling
En vigtig grundsten i vores arbejde er at formidle viden om vores fag, så arbejdet bag scenen med kulturarven bliver mere synlig. I vores arbejde er formidling en vigtig del, da det er herigennem selve behandlingstrinene og begrundelsen bag, bliver synlige. Vi kan fx lave optagelser af forskellig art i form af fotos og video som kan bruges til videreformidling af genstandenes liv. Formidlingen sker både gennem rapporter, artikler og diverse billedmateriale som publiceres i museernes årbøger, videnskabelige tidsskrifter og på sociale medier.

Foredrag
En stor del af vores arbejde er af interesse for flere. Tanker omkring hvad vi gør, og hvorfor vi gør det i forbindelse med praktisk konservering, eller interesse for den forskning vi laver og metoderne bag. I den forbindelse holder vi ofte foredrag i forskellig fora. Det kan være alt fra foredrag for menigheden i forbindelse med konservering og restaurering af en altertavle, eller et oplæg på Kulturmødet Mors. En vigtig grundsten i vores arbejde er at formidle det, så arbejdet bag scenen med kulturarven bliver mere synlig.

Rundvisninger
Hos Konserveringscenter Vejle er det muligt at booke rundvisninger for at komme ind og se hvad vi arbejder med i værkstederne, eller opleve vores lavenergimagasiner. Vi laver rundvisninger for alle slags interessenter – fra private og frivillige til museumsmedarbejdere, studerende og teknologiske og rådgivende virksomheder, fra både ind- og udland.

Undervisning & kurser
Hos Konserveringscenter Vejle udbyder vi forskellige relevante kurser for museumsmedarbejdere – ofte i samarbejde med Museernes efteruddannelse under brancheforeningen, Danske Museer. De udformes efter behov og ønske. Det kan evt. dreje sig om:

  • Rengøring af museumsgenstande
  • Håndtering af museumsgenstande
  • Skimmelafrensning
  • Pakning af genstandeSkoletjeneste & praktik
Hos Konserveringscenter Vejle har vi forskellige former for tilbud i forbindelse med Skoletjeneste, undervisning og praktik. Vi har erfaring med at undervise fra folkeskoleklasser til universitetsniveau i forskellige rammer. Vi har blandt andet faciliteret et åbent arkæologisk værksted, hvor eleverne har kunnet prøve at sidde med arkæologiske fund til afrensning. Vi har også haft læringsforløb for gymnasieklasser i forbindelse med, hvordan man kan bruge naturvidenskaben indenfor forskellige områder af vore arbejde – ofte suppleret af deres faglærer. Derudover har vi jævnligt praktikanter fra folkeskolen eller Konservatorskolen.

Flere af medarbejderne underviser fra tid til anden på faglige efteruddannelseskurser.

Hvis du er interesseret i at høre mere om de forskellige muligheder, kontakt da Lise Ræder Knudsen på lrk@konsvejle.dk