Skimmel

Hvad er skimmel?

Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe, der findes overalt i naturen. Svampene nedbryder organisk materiale og spiller sammen med bakterier en væsentlig rolle i naturens kredsløb. Imidlertid kan skimmelsvampe være yderst problematiske, hvis de etablerer sig indendørs, da de kan være både sundhedsskadelige og føre til irreversible skader på genstande og materialer.

Et skimmelangreb opdages ofte ved, at der ses synlige misfarvninger i form af pletter eller plamager på overfladen af genstande eller bygningsdele. Farven afhænger af arten af skimmelsvamp og kan variere fra hvide over gullige, rødlige og grønlige til helt sorte nuancer. Nogle gange vil skimmelsvamp også kunne konstateres ved en skarp eller muggen lugt.

Skimmelangreb på museer og arkiver er et problem, der desværre er vokset i omfang igennem de seneste år. Skaderne fra skimmelangreb kan være både omfattende og alvorlige og skyldes forøget luftfugtighed enten som følge af fugtopstigning i murværk, vandskade eller nedbrud på affugtere. Dertil kommer at skaderne ofte er dyre at udbedre. Derfor er en præventiv indsats ved sikring af ordentlige og renlige udstillings- og magasinforhold uhyre vigtig. Er skaden allerede sket, må problemet adresseres hurtigst muligt.   

Hvad tilbyder vi?

Konservering og rådgivning

På Konserveringscenter Vejle har vi bred erfaring med afrensning af skimmel på forskellige genstande og materialer. Vi tilbyder desuden rådgivning inden for både præventive tiltag og håndtering af skimmelangreb, uanset om det gælder enkelte genstande eller mere komplekse sager, hvor hele samlinger eller bygninger er berørt. I mindre komplicerede sager tilbyder vi også oplæring af f.eks. museumsansatte i rensning af skimmelramte genstande.

Vores rådgivning i skimmelsager omfatter bl.a. følgende punkter

  • Kortlægning af angrebets omfang og årsag. Vi har mulighed for at udføre simple spottests for skimmel og kan henvise til specialister for mere specifikke tests og vurdering af helbredsrisici.
  • Akutte og langsigtede præventive tiltag for at begrænse angrebet
  • Håndtering og pakning af skimmelramte genstande
  • Afrensning af skimmel primært på museumsgenstande
  • Personlige værnemidler
  • Præventive foranstaltninger for at undgå tilbagevendende skimmelangreb

Udlejning af udstyr og faciliteter

Konserveringscentret råder over flere turboåndedrætsværn af typen 3M Jupiter, som vi har mulighed for at udleje i perioder til brugermuseer. Vi har desuden en fast arbejdscontainer dedikeret til skimmelafrensning, som ligeledes kan udlejes. Kontakt os gerne for at høre mere om muligheder og priser.

Kontakt Arbejdsmiljørepræsentant Signe Nygaard på Tlf: 48 80 81 62 eller mail sn@konsvejle.dk, hvis du er interesseret i at høre nærmere.