Vejledninger og manualer

Anbefalinger til bevaringsindsats

Nærværende anbefalinger er en række tekster, der er tænkt som værktøjer til at gøre det lettere for museerne at tilrettelægge og udføre en forebyggende bevaringsindsats.

Arbejdet er foretaget i løbet af 2020 af en arbejdsgruppe nedsat under Københavns Museum i samarbejde med Konserveringscenter Vejle. Udover arbejdsgruppen har en række konservatorer, forvaltere og museumsfolk bidraget med tekst, viden og kommentarer.
Arbejdsgruppen sammensætning:
Michael Højlund Rasmussen, konservator, Konserveringscenter Vejle (formand)
Anne-Kathrine Kjerulff, konservator, enhedschef, Nationalmuseet
Ida Hovmand, ledende konservator, Bevaringscenter Fyn
Conni Ramskov, museumsinspektør, Museum Kolding
Mette Westergaard, konservator, Kunstkonserveringen

Opbevaring af plast