Forskningsprojekter

Hos Konserveringscenter Vejle gør vi meget ud af at dyrke de tværinstitutionelle forskningssamarbejder.