Nyttige links

Vejledninger og Faglige ressourcer:
Getty Conservation Institute:
http://www.getty.edu/conservation/
Vejledninger fra English Heritage:
http://www.english-heritage.org.uk/publications/guidelines-and-standards/
Guide for betydningsvurdering af museumsgenstande fra Heritage Collections Council, Australien:
http://www.mhpillawarra.com/docs/significance_complete.pdf
Om arkæologi som en værdiskabende ressource i et samarbejde mellem bygherre og museer:
http://www.kulturarvsomværdi.dk/

Rapporter og udredninger:
Udredning om Bevaring af Kulturarven, Kulturministeriet 2003:
http://www.kulturarv.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/museer/Bevaring_af_Kulturarven_1_.pdf
Rapport om Museernes Magasinforhold, ODM 2006:
ODMs_Magasinrapport 2006
Tilstandsrapport om de norske museers samlinger:
http://www.abm-utvikling.no/publisert/abm-skrift/abm-skrift-59.html
Vedr. konservering på de svenske museer:
http://www.raa.se/publicerat/rapp2006_2.pdf

Fælles museale organisationer og uddannelse/efteruddannelse:
ODM er museernes brancheorganisation og udbyder efteruddannelse for museumsansatte:
www.dkmuseer.dk
Konservatorernes efteruddannelse:
www.kep-dk.dk
Den internationale museumsorganisation:
www.icom.museum
ICOM’s danske afdeling:
www.icomdanmark.dk
Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering:
www.kons.dk
Nordisk Konservatorforbunds danske afdeling:
www.nkf-dk.dk

Samarbejdspartnere:
Nationalmuseet:
www.natmus.dk
Grundforskningsfondens Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet:
http://ctr.hum.ku.dk
EU-projekt om forhistorisk dragt i det romerske område:
www.dressid.eu
Moesgård Museum, Århus:
www.moesmus.dk
Øhavsmuseet, Sydfyn:
www.ohavsmuseet.dk
Konservatorskolen i Køln:
http://db.re.fh-koeln.de/icsfh/studienrichtung/textil.aspx
Dansk Standard:
www.ds.dk
Den Europæiske standardiseringsorganisation:
www.cen.eu
Samlet oversigt over museernes fælles bevaringscentre i Danmark:
www.bevaringscenter.dk

/Senest redigeret nov. 2021