FTIR

Analyse-metode: Fourier Transform Infrared – Attenuated Total Reflectance (FTIR-ATR) Spektroskopi.
At kunne bestemme den kemiske sammensætning i et materiale kan have betydning for en vurdering af nedbrydningsstadiet, konserveringsbehandlingen eller fremtidig opbevaring, samt give oplysninger omkring genstandens produktionshistorie.

Konserveringscentret har et Nicolet iS5 FTIR spektrometer fra ThermoFisher Scientific monteret med en ATR enhed. Hermed kan en lang række af uorganiske såvel som organiske materialer identificeres. Instrumentet kan transporteres ud af huset.

FTIR-analyser bygger på, at visse kemiske bindinger absorberer infrarød stråling, hvilket giver sig til udslag i et spektrum som opretholdes med et referencespektrum. Kvaliteten og egnetheden af FTIR-analysen kommer an på materialet, sammensætningen og renheden af prøven samt prøveudtagelsen.


Med FTIR kan vi blandt andet identificere:

– Forskellige overfladebehandlinger (eksempler: Shellak på et 1600-tals chartol, en traditionel diterpenoid fernis på et 1700-tals maleri, en moderne syntetisk cyclohexanon og akryl fernis på et 1600-tals maleri og en cellulose-nitrat bemaling på en mannequin-dukke.)

– Moderne syntetiske og semisyntetiske materialer (eksempler: cellulose-nitrat i en dukke samt i et bogomslag, cellulose-acetat i en bundplade til et ur, PVC blødgjort med phthalat i en dukke.)

– Skelne mellem protein og kulhydrat i en arkæologisk prøve.

– Identificere forskellige komponenter i et farvelag

Man kan ikke bestemme metaller eller metal-legeringer med FTIR, ligesom ikke alle kemiske bindinger er aktive i FTIR.

Kontakt Clara Lauridsen for mere information.